06 - 188 522 92 info@inkomenshulpkroeze.nl

Hoe gaat de belasting daar mee om?
Zo af en toe ga je wel eens buiten de deur eten met klanten of relaties voor een zakelijk overleg. Wat vindt de belasting hier van? Er gelden specifieke regels voor de inkomstenbelasting en Btw.

Eten en drinken voor jezelf
Het is eigenlijk heel eenvoudig. Eten en drinken dat je zelf nuttigt en waar geen zakelijk belang aan zit zijn privékosten. Dit geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de omzetbelasting. Helaas het etentje dat je nuttigt tijdens je werk is gewoon privé.

Zakelijk belang?
Heb je een diner met een zakenrelatie in verband met een zakelijke bespreking of in het kader van relatiebeheer, dan zijn dat zakelijke kosten. De kosten voor eten en drinken in een horecagelegenheid die je dan nuttigt zijn voor 80% aftrekbaar. Wil je gebruik maken van de mogelijkheid om 100% van de kosten in aftrek te brengen, dan moet je wel € 4.500,- (2018) bij de winst van je onderneming optellen. Dit is alleen interessant als het totaal aan beperkt aftrekbare kosten op jaarbasis (2018) meer dan € 22.500,- bedraagt.

En de btw?
De btw op eten en drinken is niet aftrekbaar. De niet-aftrekbare btw mag je wel opvoeren als kosten als er sprake is van een zakelijk belang.

Let op 1: Het is van belang dat je het zakelijk karakter kunt aantonen. Dit kun je doen door op de bon/factuur te zetten met wie je heeft gegeten (naam en bedrijfsnaam) en wat de reden van het etentje is geweest.

Let op 2: De kosten moeten wel in verhouding staan tot het nut dat die kosten hebben voor je bedrijf. De controleurs zullen bij buitensporige kosten direct argwaan oproepen. En dat willen we liever niet. Je moet de zakelijkheid ervan kunnen aantonen.