06 - 188 522 92 info@inkomenshulpkroeze.nl

Aan het einde van het jaar is het verstandig om te kijken hoe het met de investeringen staat. Het kan soms zinvol zijn om nog net in 2018 een investering te doen en soms is het beter om te wachten tot na 1 januari. Waar dit mee te maken heeft is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ook wel de KIA genoemd, ik geef hier later meer uitleg over.

Wat wordt verstaan onder investeren?
Als je investeert ga je de verplichting aan om bedrijfsmiddelen aan te schaffen.
Bedrijfsmiddelen worden gebruikt in de onderneming zelf, en gaan vaak meerdere jaren mee. Denk hierbij aan machines, gereedschappen, transportmiddelen, inventaris, vergunningen, etc.
De vraag is nu welk investeringsbedrag als basis dient. Hoe wordt er omgegaan met bijkomende kosten, zoals voor installatie, transport, administratie, verzekering of onderhoud?

Welke kosten tellen mee?

Voordat we kunnen bepalen hoeveel de investeringsaftrek bedraagt, is het van belang eerst het bedrag van de investering te weten. Waaruit bestaan de kosten?

  1. Aanschafkosten; zoals de aanschafprijs en de bijkomende aankoopkosten, zoals installatiekosten, transportkosten, invoerrechten en de notariskosten bij aankoop van onroerend goed.
  2. Verbeteringskosten; het gaat hierbij om kosten die je maakt om een bestaand bedrijfsmiddel geschikter te maken voor het gebruik binnen je bedrijf.
  3. Voortbrengingskosten; deze kosten worden gemaakt als een bedrijfsmiddel binnen je bedrijf wordt vervaardigd, zoals de arbeidskosten van een werknemer die een in delen geleverde deegmachine in elkaar zet of de materiaalkosten en kosten van werk die derden voor je uitvoeren.

Tweedehands en onderhoud (allen bij gebruikmaking KIA)
Je koopt iets tweedehands met achterstallig onderhoud, de kosten voor het gebruiksklaar maken van het bedrijfsmiddel maken onderdeel uit van de aanschaffingskosten van het bedrijfsmiddel. NB Geldt alleen voor de KIA.
Investeringsaftrekken als stimulans
Door een extra winstaftrek in het jaar van aanschaf wil de overheid het maken van investeringen stimuleren. De investeringsaftrek staat los van de afschrijving, er zijn drie soorten investeringsaftrekken:

  1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);
  2. Milieu-investeringsaftrek (MIA);
  3. Energie-investeringsaftrek (EIA).

Voor de meeste ondernemers is de KIA van belang.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2018
Wil je in 2018 in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek dan moet je voor je onderneming een bedrag tussen € 2.301 en € 314.673 investeren in bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 komen niet in aanmerking voor de KIA.

Mocht je tot nu toe in 2018 bijvoorbeeld voor € 2.000 aan bedrijfsmiddelen hebben aangeschaft, dan kan het voor benutting van de KIA over 2018, een mogelijkheid zijn om een geplande investering in 2019 nog in 2018 te doen.
Bij een investeringsbedrag tussen de € 2.301 en €56.642 is de aftrek van de winst 28% van de investering.

Meer informatie over de KIA en investeringen vind je op de site van de belastingdienst.