06 - 188 522 92 info@inkomenshulpkroeze.nl

Verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%

Op 1 januari 2019 wordt het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Behalve dat prijzen omhoog gaan merk je hier als particulier meestal niet zoveel van. Toch kan het handig zijn om hier in sommige situaties toch even rekening mee te houden.

Lees meer

Wijziging algemene voorwaarden

Voor onze dienstverlening gelden de ‘Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan een belastingadviseur die is ingeschreven bij het Register Belastingadviseurs’. Deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd waarmee de oude algemene voorwaarden zijn...

Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG maakt de verwerking en opslag van persoonsgegevens een stuk strenger. Reden daarvoor is de sterk toegenomen mogelijkheden tot digitale verwerking en opslag, zoals bijvoorbeeld het bewaren van de gegevens in the cloud. Gegevens mogen alleen worden opgevraagd met toestemming van de betrokkene én vervolgens opslagen of verwerkt worden voor een omschreven doel.

Lees meer