06 - 188 522 92 info@inkomenshulpkroeze.nl

Sociaal-juridische dienstverlening

Bij veranderingen in uw persoonlijke situatie is het belangrijk om overzicht te krijgen. Zo kunt u bij verlies van werk, echtscheiding of een verblijf in een verzorgingshuis, de juiste financiële keuzes maken.  We zoeken uit of u optimaal gebruik maakt van de talloze inkomensondersteunende tegemoetkomingen.

U kunt ook een beroep op ons doen wanneer u op zoek bent naar (juridische) kennis op het gebied van uw inkomen. Dit als gevolg van gebeurtenissen die plaats hebben gevonden en gevolgen hebben voor uw inkomen. Wellicht zoekt u antwoorden op vragen over de inkomensgevolgen van een scheiding, overlijden of schenking, nu of in de toekomst. We helpen u graag!

  • Heffingskortingen Inkomstenbelasting
  • Toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget
  • Gemeentelijke voorzieningen
  • Aftrek bijzondere kosten
  • Overige vergoedingen
  • (Aanvullende) uitkeringen
  • Begrotingen, administratie en schuldadvies

Uitgangspunten en netwerken

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn maak ik gebruik van een uitgebreid netwerk van fiscaal en financieel adviseurs, een landelijk netwerk van sociale raadslieden, mediators, advocaten en maatschappelijk werkers. We kunnen u zo nodig direct naar een beschikbare partner doorverwijzen.

De basis van mijn werk bestaat uit wederzijds respect, een goed contact en heldere communicatie. Voordat ik voor u aan de slag ga, vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. Hierin nemen we de verschillende opties door en bespreken we de zaken die u zelf kunt regelen om zo kosten te kunnen besparen.

“Nadat ik mijn baan kwijt raakte wist ik niet wat hiervan de consequenties zouden zijn. Ik maakte me met name zorgen over de financiële gevolgen. Irina heeft samen met mij gekeken naar oplossingen en laten zien waar ik recht op had.

M. de Kleyne

Heeft u advies of hulp nodig? Neem dan contact met mij op.