Geldende algemene voorwaarden

Voor onze dienstverlening gelden de ‘Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan een belastingadviseur die is ingeschreven bij het Register Belastingadviseurs’.
Deze algemene voorwaarden zijn medio 2018 gewijzigd waarmee de oude algemene voorwaarden zijn vervallen. De belangrijkste wijzigingen zijn op artikel 10, waardoor nu duidelijker en concreter dan in de vorige versie vast ligt hoe wij als organisatie omgaan met je persoonsgegevens, die van je eventuele medewerker(s) en/of klanten. Vanzelfsprekend vindt je hierin ook terug hoe wij deze gegevens beschermen. Ook is er meer aandacht voor elektronische communicatie en is een aantal tekstuele wijzigingen aangebracht.
De nieuwe algemene voorwaarden zijn op 10 juli 2018 gedeponeerd bij Rechtbank Midden-Nederland onder nummer 159/2018. Hier vindt je onze algemene voorwaarden.