Bij het opstellen van de jaarlijkse belastingaangifte worden ook diverse fiscale aftrekposten verwerkt, zoals bijv. zorgkosten. In de belastingaangifte kun je deze kosten opgeven als persoonsgebonden aftrek. Niet alle kosten zijn helaas aftrekbaar, je krijgt alleen een vergoeding als de kosten boven een bepaalde inkomensdrempel uitkomen en in dat jaar zijn betaald.
In de aangifte kan ik eenvoudig berekenen wat die drempel is waarboven ziektekosten fiscaal aftrekbaar zijn, je kunt dan nagaan of de gemaakte kosten daar in de buurt komen of meer bedragen. Ook als de kosten wat minder zijn dan het drempelbedrag, kan het toch lonen om eens goed te naar deze kosten te kijken. Het is dan ook verstandig om alle gemaakte kosten aan mij door te geven dan weten we zeker dat er niets vergeten wordt. Let hierbij op dat de belasting de zorgkosten heel streng controleert, het is belangrijk om alle bonnen te bewaren!

Om het allemaal nog ‘makkelijker’ te maken zijn er in sommige gevallen verhogingen van toepassing. Er is bijvoorbeeld een verhoging mogelijk als het gezamenlijke (drempel-) inkomen in 2018 niet hoger is dan € 34.404. De verhoging hangt dan af van je leeftijd. Bent je jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd, dan is de verhoging 40%. Vanaf de AOW gerechtigde leeftijd, is de verhoging 113%.

Hieronder tref je alle fiscaal aftrekbare zorgkosten aan, die automatisch worden verhoogd als je aan de voorwaarden voldoet:

 • Medicijnen door arts voorgeschreven;
 • Hulpmiddelen hieronder zie je een overzicht met de diverse hulpmiddelen (onder voorwaarden);
 • Aanpassingen aan huis, auto fiets i.v.m. ziekte;
 • Vervoerskosten naar arts of ziekenhuis en/of hogere vervoerskosten door ziekte;
 • Dieetkosten, vaste aftrekbedragen;
 • Extra gezinshulp vanwege ziekte/invaliditeit (deels aftrekbaar);
 • Extra Kleding en beddengoed.

Er zijn ook ziektekosten die wel aftrekbaar zijn maar niet voor de bovengenoemde verhoging in aanmerking komen. Het gaat hierbij om:

 • Genees- of heelkundige hulp o.a. verpleging ziekenhuis, huisarts, tandarts, fysiotherapie specialist;
 • Reiskosten ziekenbezoek (onder voorwaarden).

Hulpmiddelen
Je mag de kosten voor bepaalde hulpmiddelen aftrekken. Maar alleen als de kosten die je betaalt niet onder het verplicht en vrijwillig eigen risico of een verplichte eigen bijdrage vallen. Hulpmiddelen zijn voorzieningen of apparaten die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een voorziening die iemand in staat stelt om een normale lichaamsfunctie te verrichten, zoals een prothese of een hoortoestel. Ook voor andere medische hulpmiddelen geldt de voorwaarde dat deze hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. Met kosten bedoelen we de kosten die je maakt voor het kopen, onderhouden, repareren en verzekeren van deze hulpmiddelen. De kosten voor bijvoorbeeld de volgende hulpmiddelen zijn aftrekbaar:

 • steunzolen
 • gehoorapparaten
 • prothesen
 • dyslexiepakket , bijvoorbeeld softwarepakket speciaal voor dyslexiepatiënten
 • een alarmsysteem in verband met een specifieke ziekte, bijvoorbeeld een detectie- of alarmapparaat voor mensen met epilepsie
 • stomadouche
 • aanpassingen van zaken die hoofdzakelijk worden gebruikt door zieke of invalide personen
 • onderhoud, reparatie en verzekering van bovenstaande hulpmiddelen
 • zorgrobots
 • blindengeleidehond
 • hulpmiddelen die bedoeld zijn ter vervanging van het gezichtsvermogen, dit zijn bijvoorbeeld de kosten van een blindenstok, een blindengeleidehond of bepaalde aanpassingen aan een computer.

Let op! In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt zijn de kosten van hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen, zoals lenzen of een bril, of het laseren van een oog ter vervanging van een bril, niet aftrekbaar.

Neem het zekere voor het onzekere en lever alle bonnen, waarvan je maar enigszins denkt dat ze in aanmerking komen voor aftrek, in voor de aangifte. Ik ga graag voor je na hoeveel aftrek er mogelijk is.
Voor meer informatie zie de website van de Belastingdienst, verhoging specifieke zorgkosten of overzicht zorgkosten 2018.