Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is de opvolger van de Wet bescherming Persoonsgegevens.

De AVG regelt de verwerking en opslag van persoonsgegevens. Reden daarvoor is de sterk toegenomen mogelijkheden tot digitale verwerking en opslag, zoals bijvoorbeeld het bewaren van de gegevens in ‘the cloud’. Gegevens mogen alleen worden opgevraagd met toestemming van de betrokkene én vervolgens opslagen of verwerkt worden voor een omschreven doel. Dit geldt bijvoorbeeld voor het bewaren van een kopie van het ID bewijs. Inkomenshulp Kroeze is wettelijk verplicht om de identiteit van haar klanten vast te stellen voor de belastingen. Natuurlijk gaan wij altijd zorgvuldig met je gegevens om, maar er geldt dus ook dat je expliciete toestemming moet geven voor het vastleggen van bewaar- en verwerkingsdoelen.

Als fiscale adviseur verwerk ik je gegevens in bijvoorbeeld een aangifte Inkomstenbelasting of wijziging van een toeslag. Inkomenshulp Kroeze maakt hierbij gebruik van diensten van derden, via aangiftesoftware en een klantregistratiesysteem. Om alle afspraken en verantwoordelijkheden goed vast te leggen heeft Inkomenshulp Kroeze met deze zogenoemde sub-verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. Een voorbeeld hiervan is, dat de derde mij moet melden als er een data-lek is geweest, zodat ik de nodige acties kan nemen en dit kan melden aan o.a. betrokkenen en meldinstanties etc.

Voor je relatie met Inkomenshulp Kroeze kan het betekenen, dat je expliciet toestemming zal moeten geven voor verwerking van je gegevens, en dat verzending per mail van bijvoorbeeld je aangifte, met een apart verstuurd wachtwoord gaat worden gestuurd.

Mochten er vragen zijn over de verwerking van uw gegevens neem dan gerust contact op.