Privacy ondernemer eindelijk beter beschermd. Wat moet je weten en doen?

Wat heeft het burgerservicenummer met btw te maken?
Voor de eenmanszaak alles. Je huidige btw nummer is namelijk je burgerservicenummer (BSN) met de toevoeging ‘B01’, ‘B02’ etc. Het is een vaststaand feit dat veel mensen dit niet fijn vinden omdat het BSN namelijk een vertrouwelijk en uniek persoonsnummer is,  bedoeld voor privécommunicatie tussen burgers en overheid.

Bij mensen met een eenmanszaak is dit BSN nu via hun btw-nummer voor iedereen met wie ze zaken doen toegankelijk. Je btw-nummer staat verplicht op je facturen en als je een webwinkel hebt, ben je verplicht je btw-nummer op je site te vermelden. Het maakt ondernemers kwetsbaar voor identiteitsfraude. Met dank aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat dit veranderen. De huidige gang van zaken is volgens de AP namelijk in strijd met de nieuwe privacywet AVG, welke sinds 2018 van kracht is. De AP oordeelde dat er een ander systeem moet komen en verplichtte de Belastingdienst voor 1 januari 2020 met een alternatief te komen.

Hoe gaat het worden?

Eenmanszaken krijgen een nieuw btw-nummer van de Belastingdienst. Het nieuwe btw-identificatienummer is vanaf 1 januari 2020 niet meer gekoppeld aan het burgerservicenummer (BSN). Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor het eind van dit jaar een ander btw-nummer toegewezen. Dit nieuwe btw-identificatienummer moet vanaf 1 januari 2020 worden gebruikt op je facturen, webshop en/of website en bij alle transacties op basis van EU-regelgeving en handelsverkeer binnen de EU. Denk er dus aan om dit aan het eind van het jaar aan te passen in je administratie. Lees in verband hiermee ook het nieuws over de wijzing KOR BTW

Tijdelijk twee btw-nummers!

Een belangrijk aandachtspunt is dat je bij de communicatie met de Belastingdienst voorlopig nog je oude btw-nummer blijft gebruiken, óók na 1 januari 2020. Dit komt doordat nog niet alle ict-systemen van de Belastingdienst op tijd zijn ingericht. Je hebt dus tijdelijk twee verschillende btw-nummers. Het nieuwe btw-nummer gebruik je extern op facturen, webshop of website en bij contacten met klanten en leveranciers. Het oude btw-nummer gebruik je bij de communicatie met de Belastingdienst. De Belastingdienst streeft er naar om op de langere termijn één btw-nummer te hanteren.

Btw-nummer op websites en webwinkels!

Het nieuwe btw-nummer gaat dus in vanaf 2020, maar zelfstandigen met een webwinkel mogen van de AP nu al stoppen met het vermelden van het btw-identificatienummer op hun website. Officieel zijn zzp’ers op basis van wettelijke regels nog verplicht dit nummer op hun website te vermelden. De Autoriteit Consument & Markt houdt hier volgens de AP nog wel toezicht op, maar geeft geen prioriteit aan handhaving bij zelfstandigen vanwege de onwenselijke situatie die dat oplevert. Eigenlijk is 2019 in dat opzicht een soort overgangsjaar. Je kunt nu dus al wel je btw-nummer van je website of webwinkel halen. Maar let op: je moet dit jaar het btw-nummer nog wel op je facturen vermelden!